THE VERB BE  AM, IS, ARE  /  WAS, WERE  / BEEN
  • YDS / e-YDS
  • 29.01.2022

THE VERB BE  AM, IS, ARE / WAS, WERE / BEEN

İngilizce cümlelerinin temel yapısı olarak bildiğimiz bu ifade Türkçe isim cümlelerinde karşımıza çıkan ve EK FİİL görevi üstlenen bir eylemdir.

BE eylemi cümle içinde karşımıza AM – IS – ARE şeklinde çıkabildiği gibi, geçmiş zamanlı yüklemlerde eylemin ikinci formu olarak WAS – WERE şeklinde de görülebilecektir. Yine sonraki derslerde karşımıza çıkacak olan eylemin üçüncü formu olan BEEN de aynı ifadenin farklı bir kullanımı şeklinde not edilmelidir.

 

1) AM – IS – ARE 

Yükleminde bir iş oluş bildiren eylem bulunmayan ve genel bilgi veren, GÜNCEL durumu anlatan İSİM CÜMLELERİNDE temelde –DİR, -DIR ve benzeri anlam veren ifadelerdir.

 

The new system is an advantage.                                        

Yeni sistem bir avantajdır.                        

 

Water is a vital factor.                                                            

Su hayati bir faktördür.                              

 

I am good at Biology.                                                               

(Ben) biyolojide iyiyim.                              

 

Mistakes are for people.                                                         

Hatalar insanlar içindir.                              

PUT UP

Diabetes is a serious disease.                                                

Şeker hastalığı ciddi bir hastalıktır.

 

Zoology and Botany are the two scientific disciplines.   

Zoology ve Botanik iki bilimsel disiplindir.                        

 

!!! Soru cümleleri için AM, IS ya da ARE ın başa alınması yeterlidir.

 

Are you an educator?                                              

(Siz) bir eğitimci misiniz?                                          

 

Is this an important topic?                                       

Bu önemli bir konu mudur?                                    

 

Is the violence a solution?                                       

Şiddet bir çözüm müdür?                                        

 

!!! Olumsuz cümlelerde ise AM – IS ya da ARE sonrası NOT eklemek yeterli olacaktır. Bu durumda “DEĞİL” şeklinde çeviri yapılmalıdır.

 

The local people are not aware of the risks.       

Yerel halk risklerin farkında değil.                         

 

Pollution is not the only reason.                            

Kirlilik tek sebep değil.                                             

 

Covid 19 is not a simple disease.                           

Kovid 19 basit bir hastalık değil.                            

 

Be eyleminin geçmiş durumları ifade eden WAS – WERE hali ve süreç ifade eden BEEN hali sonraki derslerde karşımıza çıkacağı için kısaca değinmek yeterli olacaktır.

 

2) WAS – WERE

Yükleminde bir iş oluş bildiren eylem bulunmayan ve GEÇMİŞTEKİ bir durumu anlatan İSİM CÜMLELERİ’nde  “-İDİ” anlamı veren ifadelerdir.

!!! Soru cümleleri için WAS ya da WERE ün başa alınması yeterlidir.
!!! Olumsuzlarda ise WAS ya da WERE sonrası NOT eklemek yeterli olacaktır. Bu durumda “DEĞİLDİ” şeklinde çeviri yapılmalıdır.

 

Everything was different in the past.                   

Geçmişte her şey farklıydı.                       

 

Industrial revolution was a beginning.                 

Sanayi devrimi bir başlangıçtı.                 

 

Were you aware of the danger?                             

Tehlikenin farkında mıydın?

 

The problems were not serious.                            

Problemler ciddi değildi.                                          

 

3) BEEN

These tribes have been here for long years.       

Bu kabileler uzun yıllardır buradalar.     

 

Philosopy has been a science since antiquity.    

Felsefe antik çağdan beri bir bilimdir.    

 

NOT 1: Görüldüğü üzere BE eylemi aslında kullanıldığı zamana göre farklı formlar alabilen ama her defasında aslında BİR YÜKLEM EKSİKLİĞİNİ KAPATAN bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

NOT 2: BE eylemi doğrudan OLMAK anlamıyla da cümle içinde sıradan bir eylem olarak karşımıza çıkabilir. Bu kullanımda karşımıza çıkan MODAL yapısı sonraki derslerde detaylandırılacaktır.

 

The Korean astronauts will be in space next year.           

Koreli Astronotlar gelecek yıl uzayda olacaklar.

 

The results can be suprising for you.                                   

Sonuçlar sizin için şaşırtıcı olabilir.

 

A good student should be punctual and disciplined.       

İyi bir öğrenci dakik ve disiplinli olmalı.                               

 

!!! SİTEMİZE ÜYE OLARAK TÜM GRAMER KONU ANLATIMLARINA, ALIŞTIRMALARA VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

YDS / e-YDS ile ilgili yazılar

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yds Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.