İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR KONU ANLATIMI - YDS CONJUNCTIONS
 • YDS / e-YDS
 • 05.04.2022

İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR KONU ANLATIMI - YDS CONJUNCTIONS

!!! CONJUNCTIONS konu anlatımı tamamen YDS, YÖKDİL, TIPDİL ve YDT sınavlarına yönelik özel olarak anlatılmıştır.

 

BAĞLAÇLAR (CONJUNCTIONS) - 1

Türkçemizde BAĞLAÇLAR olarak bildiğimiz bu yapılar tüm dil sınavlarında ve akademik metinlerde yoğun şekilde karşımıza çıkan yapılardır. BAĞLAÇLAR konusunun bir mantık örgüsü içinde kodlanarak öğrenilebilmesi için AİT OLDUKLARI GRUPLARI bilmek öncelikli hedef olmalıdır.

 

Bağlaçları sınıflandırırken ilk olarak kendilerinden sonra ne aldıklarına göre bir sınıflandırma yapılabilir;

 1. İsim alan bağlaçlar
 2. Cümle alan bağlaçlar
 3. Hem isim hem cümle alabilen bağlaçlar
 4. Fiil alan bağlaçlar

 

Bağlaçların bir diğer gruplandırması cümleye kattıkları anlama göre yapılabilecektir. Bu durumda aşağıdaki şekilde bir gruplandırmadan bahsedilebilir.

 1. Zaman Bağlaçları
 2. Koşul Bağlaçları
 3. Sebep-Sonuç Bağlaçları
 4. Zıtlık Bağlaçları
 5. Üstelik bağlaçları
 6. İkili bağlaçlar

 

1. İsim Alan Bağlaçlar

Kendilerinden sonra İSİM ya da İSİM GRUBU almalarıyla bilinen bu grubun en önemli özelliği birkaç istisna dışında tamamının PREPOSITION ile biten bağlaçlardan oluşmasıdır. Bu gruptaki yaygın bağlaçlar aşağıda görülmektedir;

 

Thanks to           : -nın sayesinden

Because of         : -den dolayı

Owing to             : -den dolayı

Due to                 :- den dolayı

On account of   : -den dolayı

As a result of     : - den dolayı

In spite of           : - e rağmen

As opposed to   : - nın aksine

In addition to    : - e ek olarak

Contrary to        : -nın aksine

In contrast to     : - nın aksine

Regardless of    : ne olursa olsun

But for                 :  olmasa (ydı)

In case of            : ihtimaline karşı, halinde

Despite                : - e rağmen

Like                      : gibi

Unlike                  : -nın aksine

 

The air was yellowish brown in some places because of high sulfur and particulates.

Yüksek sülfür ve parçacıklardan dolayı, hava bazı yerlerde sarımsı kahverengiydi

 

Despite its natural gas wealth, much of Turkmenistan's population is still impoverished.

Doğalgaz zenginliğine rağmen, Türkmenistan’ın nüfusu hala yoksuldur.

 

Contrary to popular belief, hydroelectric power can seriously damage the climate.

Genel inanışın aksine, hidroelektrik enerjisi iklime ciddi şekilde zarar verebilir.

PUT UP

2. Cümle Alan Bağlaçlar

Kendilerinden sonra CÜMLE almalarıyla bilinen bu bağlaç grubu ( hem isim hem cümle alan gruptakiler hariç) en temel tanımıyla PREPOSITION İLE BİTMEYEN bağlaçlar şeklinde düşünülebilir. Tüm bağlaçların önemli bir çoğunluğunun bu grupta yer aldığı bilinmelidir. Aşağıda bu grupta en yaygın kullanılanlar listelenmiştir.

 

if                           : - se, –sa, eğer

unless                  : - mezse,- mazsa

as long as           : - diği müddetçe

just as                  : - iken

once                     : - dığında

now that              : madem ki, - e göre

even if                 : - sa bile

when                    : -dığında

while                    : - iken

as soon as           : - ır - ırmaz

in case                 : sa diye, ihtimaline karşı

therefore             : bu yüzden, böylece

thus                     : bu yüzden, böylece

hence                   : bu yüzden, böylece

consequently     : bu yüzden, böylece

so                         : bu yüzden, böylece

as a result           : bu yüzden, böylece

so that                 : - sın diye

because              : -den dolayı, çünkü

since                    : -den dolayı, çünkü

but                        : ama, ancak

yet                        : ama, ancak

however              : ama, ancak, yine de

nevertheless       : ama, ancak, yine de

nonetheless        : ama, ancak, yine de

moreover            : üstelik, dahası

furthermore        : üstelik, dahası

in addition           : üstelik, dahası

although             : - rağmen, - de, -da

though                 : - e rağmen, yine de

even though       : - e rağmen, - de, -da

even so               :  öyle bile olsa

whereas              : halbuki, -e karşılık

 

Although violence has slowed in Middle East, suicide attacks continue especially in the north.

Şiddet Ortadoğu’da yavaşlasa da, intihar saldırıları özellikle kuzeyde devam ediyor.

 

When the official announcement was made, a shock moved through currency markets.

Resmi duyuru yapıldığında, döviz piyasalarında bir şok dalgası oldu.

 

Self-driving cars are an outstanding innovation, however some big obstacles are mentioned.

Sürücüsüz arabalar sıra dışı bir yeniliktir, ama bazı büyük engellerden bahsediliyor.

 

The author is notorious for fake news, therefore we can’t rely on the information in this article.

Yazar yalan haberlerle ünlü, bu yüzden bu makaledeki bilgiye güvenemiyoruz.

 

3. Hem İsim Hem Cümle Alabilen Bağlaçlar

Bu gruptaki bağlaçlar kimi zaman cümle ile kimi zaman da isim ile devam edecek şekilde karşımıza çıkarlar. İsim ya da cümle almaları bağlaçların anlamlarında herhangi bir değişmeye sebep olmaz. Bu grupta yer alan bağlaçlar ve kullanım örnekleri aşağıda verilmektedir;

 

after                                   : - den sonra

before                                : -den önce

until                                    : - e kadar

as                                       : -den dolayı, olarak, gibi

since                                  :  -den dolayı, - den beri

besides                              : - ek olarak , - nın yanında

notwithstanding                 : yine de , - e rağmen

 

After a six-year journey, an unmanned NASA rocket has reached the planet Mercury.

Altı yıllık bir yolculuktan sonra, bir insansız NASA aracı Merkür gezegenine ulaştı.

 

The nuclear experiment had to be stopped after the unexpected crash had happened.

Beklenmedik kaza olduktan sonra, nükleer deney durdurulmak zorunda kalındı.

 

Besides India and South Africa, Brazil and oil-rich Nigeria already are members of BRICS.

Hindistan ve Güney Afrika’nın yanında Brezilya ve petrol zengini Nijerya da BRICS üyeleridir.

Children are always more energetic. Besides, they burn more calories if they exercise a lot.

Çocuklar her zaman daha enerjiktir. Üstelik onlar çok egzersiz yaptıklarında daha çok kalori yakarlar.

 

Clenbuterol is used as a weight-loss drug which builds muscle while burning fat. 

Clenbuterol yağ yakarken, kas yapan bir kilo verme ilacı olarak kullanılır.

 

Energy consumption is rapidly increasing as the country's economy expands.

Ülke ekonomisi büyüdükçe, enerji tüketimi hızla artıyor.

 

4. Fiil Alan Bağlaçlar

Sonrasında fiil (v1) alan iki bağlaç vardır. Her ikisi de –MEK, - MAK İÇİN anlamına gelen bu ikili dışında bağlaçlar doğrudan eylemle devam etmezler. 

 

 In order to

 So as to

 

The patient has to generate enough stem cells in order to proceed the transplantation.

Naklin yolunda gitmesi için, hasta yeterli kök hücre üretmeli.

 

In order to compete globally, companies need to have a settled quality standards.

Küresel olarak rekabet etmek için, şirketler oturmuş kalite standartlarına sahip olmalı.

 

Bu bağlaçlar olumsuz olduklarında TO öncesi NOT almaları yeterlidir.

 

In order not to give the readers the whole story, I won't go into the details.

Okuyuculara tüm hikâyeyi vermemek için, detaylara girmeyeceğim. 

 

!!! SİTEMİZE ÜYE OLARAK TÜM GRAMER KONU ANLATIMLARINA, ALIŞTIRMALARA VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

YDS / e-YDS ile ilgili yazılar

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yds Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.